BEZHITASHVILI, T. ., and J. . Gerdes SCOTT. “NATO-Russia Clash over the Pro-Western Post-Soviet Republics”. Journal in Humanities, vol. 11, no. 1, July 2022, doi:10.31578/hum.v11i1.478.