[1]
T. . BEZHITASHVILI and J. . Gerdes SCOTT, “NATO-Russia Clash over the Pro-Western Post-Soviet Republics”, HUM, vol. 11, no. 1, Jul. 2022.