BEZHITASHVILI, Tato, and Jonathan Gerdes SCOTT. 2022. “NATO-Russia Clash over the Pro-Western Post-Soviet Republics”. Journal in Humanities 11 (1). https://doi.org/10.31578/hum.v11i1.478.