BEZHITASHVILI, T. ., & Gerdes SCOTT, J. . (2022). NATO-Russia Clash over the Pro-Western Post-Soviet Republics. Journal in Humanities, 11(1). https://doi.org/10.31578/hum.v11i1.478